Niveli B2-C1 përfundon rrugën arsimore të Bellissimo! Botim kompakt, duke çuar studentët deri në nivel të përparuar të italishtes.