Express Publishing

Wishes

Wishes Wishes niveli B2.1 dhe Wishes niveli B2.2 kombinohen në mënyrë efektive pwr zhvillimin e gjuhës dhe aftwsimin pwr pwrdorimin e të gjithë aftësive gjuhësore. Wishes Niveli B2.1 dhe B2.2 janë krijuar për të përmbushur kërkesat e Cambridge English Certificates: FCE si dhe të tjera provime në këtë nivel.

DOUBLE CLICK 1–4

DOUBLE CLICK 1–4 Double Click është një kurs me katër nivele i përbërë nga pesë module secili për nxënës të gjuhws angleze nga niveli fillestar deri te niveli i mesatar. Plot me ngjyra, kursi kombinon mësimi aktiv tw gjuhës angleze me një larmi temash të gjalla të prezantuara në njësitë tematike. Programi i tij i …

DOUBLE CLICK 1–4 Read More »

ON SCREEN 1–C2

ON SCREEN 1–C2 On Screen është një seri prej nëntë nivelesh për nxënës të rritur të gjuhws angleze në nivelin fillestar deri në tw avancuar. Kjo seri kombinon të mësuarit aktiv te gjihws angleze me një larmi temash tw prezantuara në modulet tematike.

INCREDIBLE 5

INCREDIBLE 5 Incredible 5 është një kurs mahnitës me tre nivele për nxënësit e gjuhës angleze në nivelin fillestar deri para-mesatar. Kjo shumë nje seri motivuese që do të angazhojë plotësisht studentët dhe do t’i zhvilloje dëshirën e të mësuarit.

RIGHT ON! 1–4

RIGHT ON! 1–4 Right on! është një seri sfiduese për adoleshentët në Nivelet CEFR A1-B1.1. Seria ofron tema stimuluese dhe module tematikw interesante.Seria synon të zhvillojë aftësitë e shekullit 21-të ku nxënësit duhet të përballen me sfidat e botës moderne.

SMILES 1–6

SMILES 1–6 Smiles është një seri që siguron një mjedis mësimor të mirë-hartuar ku nxënësit e rinj mund të zhvillojnë kompetencat e tyre në anglisht në një mënyrë të strukturuar, por edhe krijuese. Ky kurs unik do të motivojë nxënësit dhe do t’i ndihmojë ata në lidhjen me pasionet e tyre të brendshme ndërsa arrijnë …

SMILES 1–6 Read More »

i WONDER STARTER, 1–6

i WONDER STARTER, 1–6 i Wonder është një seri me gjashtë nivele që mëson anglisht së bashku me të tjerët lëndët shkollore dhe sjell të gjitha elementet e mrekullueshme të botes reale në mwsimin e gjuhës. Kurset janw të dizajnuara për të angazhuar dhe motivuar plotësisht nxënësit e rinj dhe të sigurohemi që ata të …

i WONDER STARTER, 1–6 Read More »