Klett

Berliner Platz NEU

Berliner Platz NEU E thjeshtë dhe e orientuar drejt veprimit Hyrje e butë në gramatikë Trajnim intensiv në dëgjim dhe lexim Strukturë e qartë dhe përdorim i lehtë Përgatitje për provim

Aspekte|neu

Aspekte|neu Struktura modulare dhe lineare Motivim i lartë përmes filmave autentikë Konsolidimi dhe zgjerimi i strukturave si dhe trajnimin e aftësive dhe Mundësi të ndryshme ushtrimesh Konsolidimi i njohurive B1 dhe përgatitje optimale për kurset B2.

Der grüne Max Neu

Der grüne Max Neu Tekste të përditësuara, paraqitje e re me shumë fotografi Promovimi i krijimtarisë dhe motivimit Gjuhë autentike e përshtatshme për moshën

Geni@l klick

Geni@l klick Nxënësit do të kalojnë nëpër një hapësirë ​​të gjerë, interaktive ekomunikuese. Ushtrime, veprimtari, këngë dhe poezi. Me video që përshkruajnë situatat e studentëvenga libri i kursit dhe kështu inkurajoni nxënësit të veprojnë dhe të përdorin gjuhën.