Macmillan

Ready for First 3rd Edition

Ready for First 3rd Edition Ready for First është një kurs përgatitor gjithëpërfshirës për provimin Cambridge English: First (FCE) me 14 njësi secila që mbulon të paktën një pjesë të provimit. Ky botim i tretë mbështet studentët me një sërë aktivitetesh të dizajnuara për të zhvilluar në mënyrë sistematike aftësitë për sukses në provimin Cambridge …

Ready for First 3rd Edition Read More »