Sidi Education

Kursi i gjuhës shqipe është një kurs i ideuar për të gjithë shqiptarët e diasporës dhe jo vetem. Kursi zhvillohet online ose në klasë në seanca individuale ose në grup. Mësuesit kanë përvojë të gjatë në mësimdhënie.

Kursi i gjuhës angleze ka për qëllim të përmirësojë gramatikën, shqiptimin, shkrimin dhe të folurën duke përdorur tekstet dhe materialet më bashkëkohore në fushën e mësimdhënies. Stafi ynë është i specializuar në fushën që jep mesim.

Kursi i gjuhës frënge  ka për qëllim të përmirësojë gramatikën, shqiptimin, shkrimin dhe të folurën duke përdorur tekstet dhe materialet më bashkëkohore në fushën e mësimdhënies. Stafi ynë është i specializuar në fushën që jep mësim.

Kursi i gjuhës italiane  ka për qëllim të përmirësojë gramatikën, shqiptimin, shkrimin dhe të folurën duke përdorur tekstet dhe materialet më bashkëkohore në fushën e mësimdhënies. Stafi ynë është i specializuar në fushën që jep mësim.

Kursi i gjuhës gjermane  ka për qëllim të përmirësojë gramatikën, shqiptimin, shkrimin dhe të folurën duke përdorur tekstet dhe materialet më bashkëkohore në fushën e mësimdhënies. Stafi ynë është i specializuar në fushën që jep mësim.

Kursi i gjuhës spanjolle  ka për qëllim të përmirësojë gramatikën, shqiptimin, shkrimin dhe të folurën duke përdorur tekstet dhe materialet më bashkëkohore në fushën e mësimdhënies. Stafi ynë është i specializuar në fushën që jep mësim.