Kursi i vetëm hyrës që plotëson nevojat të programeve të ndryshme franceze për fillestarët, testuar në vende të ndryshme të botës. Një mjedis pozitiv i të mësuarit, i rëndësishëm në jetën e përditshme dhe botën imagjinare të fëmijëve me personazhe të dashur dhe grafikë tërheqëse. Një kurs që mund të rregullohet për t’iu përshtatur mësimdhënies së dëshiruar.