Eshtë edicioni i ri, i përditësur, i rinovuar dhe i pasuruar me shume njohuri i Caffè Italia, një metodë ELI shumë e suksesshme. Në tre nivele (A1-A2-B1), është i destinuar për nxënës të shkollës së mesme dhe të rritur.